Het digitale Groeidocument is in samenwerking met SWV Unita ontwikkeld en gedigitaliseerd door Parantion.

Het Groeidocument ondersteunt scholen en samenwerkingsverbanden bij het aanvragen en toekennen van extra ondersteuning. Het is een instrument dat helpt om handelingsgericht arrangeren (HGA) in de praktijk succesvol vorm te geven.

Image module
Ik wil meer weten over het Groeidocument!
Ga naar de website