Release notes: versie 2019-4 

Releasedatum: 10 april 2019

Conditie: ondersteunen van “jump routing”

Door middel van jump routing kun je instellen naar welke pagina de respondent gaat nadat hij vertrekt van de huidige pagina. Je stelt dit in op dezelfde plek als waar je een conditie instelt op een pagina, maar bij een routing stel je in waar de respondent heengaat als hij op volgende klikt vanaf de pagina waar je de routing instelt.

Voorbeeld: je hebt een beginpagina met daarop de vraag

Wilt u zich uw mening geven over onderwerp A, B of C?

  1. Ik wil mijn mening geven over A
  2. Ik wil mijn mening geven over B
  3. Ik wil mijn mening geven over C

Vervolgens heb je 3 pagina’s, 1 met inhoudelijke vragen over A, 1 met inhoudelijke vragen over B, 1 met inhoudelijke vragen over C. Je wilt dat een respondent die kiest voor ‘C’ ook gelijk naar jouw vragen van onderwerp C gaat, die staan op pagina 4, en dat pagina’s 2 en 3 over worden geslagen. Je stelt dan dus bij routing in bij antwoord C, direct naar pagina 4.

Tekststyling van de vraagtekst en antwoordopties aanpassen

Soms moet een deel van een vraag een andere opmaak krijgen, bijvoorbeeld dikgedrukt of schuin. Dit kan nu door HTML toe te voegen in het vraaglabel. Voor dikgedrukt gebruik je <b></b> om het woord/zinsdeel, voor schuin <i></i> en voor onderstreept <u></u>. Bijvoorbeeld:

Heeft u het vandaag naar uw zin gehad?
Heeft u het <i>vandaag</i> naar uw zin gehad?

Verfijnen Itembank

De volgende punten zijn opgepakt m.b.t. de itembank:

Als moderator mag ik vragen zien en gebruiken die in de admin (v3) zijn aangemaakt. Ik mag admin-vragen alleen gebruiken en niet bewerken. Ik wil eenvoudig het verschil kunnen zien tussen organisatie items en mijn eigen items in de itembank.

Daarnaast wil de moderator bij keuzevragen het verschil kunnen zien tussen vragen waar één antwoord wordt verwacht (single) en vragen waar meerdere antwoorden mogen worden ingevuld (multiple).

Melding verplichte vragen

Het is mogelijk om een waarschuwing in te stellen bij het leeg laten van niet verplichte vragen, door middel van ‘toon pagina-validaties’. Bij het overslaan van een verplichte vraag kan de respondent helemaal niet verder, bij validatie op een niet verplichte vraag mag de respondenten alsnog verder.

Het kunnen bewerken van variabele in gebruik/conditie

Wanneer een vraag al in gebruik is, mag deze niet bewerkt worden. Je mag nu echter wel het label van deze vraag wijzigen. Hierbij is het wel belangrijk in de gaten te houden dat je met het wijzigen van het label van een bestaande vraag, deze ook wijzigt op andere plekken waar dezelfde vraag wordt gebruikt.

Vervolg – Datumvalidatie: datum na of voor een bepaald ander item?

Bij het instellen van een voorwaarde dat datum B gelijk moet zijn aan datum A, stond voorheen de ‘waarschuwingstekst’ Datum moet gelijk zijn aan een bepaalde datum. Dit is een waarschuwing die niks zegt en juist verwarrend werkt voor de respondent: je weet dat je een foutmelding krijgt, maar je weet niet waarom. Daarom hebben we deze standaardmelding leeg gelaten en in de design studio de tekst (optioneel) weggelaten bij de custom validatiewaarschuwing. Wanneer je wilt instellen dat een datuminvoer gelijk moet zijn aan een andere datum, is het dus van belang dat je ook een waarschuwing instelt.

Daarnaast hebben we een aantal bugs opgelost en verbeteringen doorgevoerd op een aantal vlakken, waaronder minimum/maximum aantal instellen bij een vraag en datumvragen. Deze werken dus functioneel niet zozeer anders, maar wel beter.