Release notes

[vc_row][vc_column][dfd_spacer screen_wide_spacer_size=”40″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″][vc_column_text]

Release Note versie 3.76

Datum release: 14-03-2018

3.76.S04 Logging configuratie

 • In deze sprint is de volgende stap gezet om wijzigingen op de inrichting van een omgeving te loggen. In deze sprint is het wijzigen van admin+ instellingen gerealiseerd. In de komende sprints zal deze functionaliteit verder ontwikkeld worden en uitgebreid worden naar diverse andere niveaus.

3.76.S05 Ondersteuning bestandtypes voor uploader in een formulier

 • De uploader in een formulier ondersteunt nu alle bestandtypes die ook via het bestandsbeheer geupload kunnen worden.

3.76.S06 diverse Bugfixes o.a.

 • Werking on page condities als de vraag meerdere keren voorkomt in de vragenlijst
 • Export van keuzevelden is gelijkgetrokken aan de indeling van het importbestand

[/vc_column_text][dfd_spacer screen_wide_spacer_size=”40″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″][dfd_accordion active_section=”0″ tab_background=”#2699d6″ tab_hover_background=”#2699d6″ active_tab_background=”#2699d6″ tab_text_color=”#ffffff” tab_hover_text_color=”#ffffff” tab_active_color_text=”#ffffff”][vc_tta_section title=”Release Note versie 3.75″ tab_id=”1511181432344-a782faf3-2d5c”][vc_column_text]Datum release: 08-02-2018

3.75.S01 Unieke naam bij het aanmaken van een groep

 • Net als bv items en keuzevelden hebben groepen naast een label ook een unieke naam. Vanaf nu wordt deze unieke naam door het systeem gegenereerd. Eventueel is deze naam zelf aan te passen.

3.75.S02 Wachtwoord instellen en wachtwoord resetten

 • Na instellen of het wijzigen van het wachtwoord via de link ‘wachtwoord vergeten’, komt een user niet meer direct in de applicatie, maar moet de user via het standaard inlogscherm inloggen. Hier kan met de username en het nieuwe wachtwoord ingelogd worden. Deze aanpassing is nodig voor de voorbereidingen voor 2-stap-verificatie bij het inloggen. Deze functionaliteit komt later dit jaar beschikbaar en zal per organisatie optioneel in te stellen zijn.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Release Note versie 3.74″ tab_id=”1520858223006-7d8b13a9-485c”][vc_column_text]3.74.S01 Veldlengte meertaligheid

 • Vraagteksten van items in een andere taal zijn niet meer begrenst op 254 karakters

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Release Note versie 3.73″ tab_id=”1518088167767-1e016b9a-2811″][vc_column_text]3.73.S01 Formuliervelden kunnen gebruiken in Rapportage

 • Single Choice Formuliervelden kunnen nu gebruikt worden als kruisvariabele. Dit is bruikbaar in situaties waarbij over meerdere formulieren gerapporteerd wordt, zoals een dashboard of een onderzoeksgroep.

3.73.S02 2-factor authenticatie voor Parantion medewerkers

 • Parantion medewerkers moeten nu d.m.v. een extra authenticatie inloggen. In de loop van 2018 komt deze functie voor gebruikers beschikbaar. Het gebruik van 2-factor authenticatie is dan instelbaar op organisatie- en userniveau.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Release Note versie 3.72″ tab_id=”1516020104614-b24d4b44-768f”][vc_column_text]

Release Note versie 3.72: livegang 9 november 2017

3.72.S01 Admin modus

 • Modus ontwikkeld waarbij een Admin kan doorinloggen en kan kiezen om te switchen tussen de view van de gebruiker en de ‘Admin-modus’. De Admin-modus heeft opties die de gebruiker zelf niet heeft (bijv. het openen en sluiten van beoordelingsformulieren) Standaard is er binnen Scorion een functiescheiding waarbij bepaalde handelingen alléén vanuit een initiator account gedaan moeten worden. Deze Admin-modus moet op Admin+ niveau aangezet worden.

3.72.02 Designstudio

 • Routing op basis van systeem items, velden en formuliervelden. Dit is met name van toepassing bij workflows en/of meertaligheid.
 • AlertNext knop -> Één knop om een alert te versturen én naar de volgende pagina te gaan.
 • Antwoordopties uitsluiten/tonen o.b.v. eerder gegeven antwoord of berekening.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Release Note versie 3.71″ tab_id=”1513266297483-70b17918-fae7″][vc_column_text]

Release Note versie 3.71: Geplande livegang 05-10-2017

3.71.S01 Algemeen: Feedback bij aanmaken en of wijzigen van het wachtwoord

 • Wachtwoorden moeten sinds versie 3.68 uit 12 tekens bestaan. Om het voor gebruiker makkelijk te maken kunnen zij bij het aanmaken en of wijzigen van hun wachtwoord d.m.v. een oogje het ingegeven wachtwoord bekijken.

3.71.S02 Rapportage: Cohen’s d berekening in custom table

 • In een custom table kan nu ook de Cohen’s d worden weergegeven op basis van de kolommen van de custom table.

3.71.S03 Design Studio: validatie van IBAN nummers

 • Een vraag van het type ‘letters’ kan nu in de Form Designer de validatie IBAN krijgen. Hiermee wordt gecontroleerd of het om een geldig IBAN nummer gaat.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Release Note versie 3.70″ tab_id=”1506951782935-233ad44d-969d”][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Release Note versie 3.70: live 13-09-2017

 3.70.E01 Include XML

 • In de designstudio kan een verwijzing naar een stuk xml opgenomen worden. Hiermee kunnen onderzoeken bijvoorbeeld allemaal van dezelfde standaard kop voorzien worden. De over te nemen XML moet binnen een <include></include> staan..

 3.70.E02 Afronding CalcData

 • De afronding voor CalcData wordt teruggedraaid naar standaard niet afronden.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Release Note versie 3.69″ tab_id=”1506951740430-943db64e-317d”][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Release Note versie 3.69

3.69.E01 Logistiek

 • Het middenscherm in ‘Mijn onderzoeken’ ververst zich weer automatisch, zodat ook het totaal overzicht over alle onderzoeken snel inzichtelijk is.

3.69.E02 Vragenlijst

 • De witruimte om een handtekeningen veld schaalt nu goed mee met de grootte die de vraag inneemt. Standaard is het handtekeningveld over de volledige breedte van het formulier. Om de grootte van een handtekeningveld aan te passen plaatst u deze vraag in een blok.
 • Het is nu mogelijk om bij een vraag met multiple antwoordopties de antwoordopties boven de vakjes te tonen.
 • Bij een vraag van het type uploader wordt nu d.m.v. een symbool weergegeven dat er een bestand is geüpload. Bij het toevoegen is ook zichtbaar welk bestand gekozen is.

3.69.E03 Rapportage

 • Er is een berekening ontwikkeld die kan tonen wanneer een antwoord gekozen is. Zo is mogelijk om te zien hoe lang men erover heeft gedaan om de vragenlijst in te vullen.
 • Er is een nieuwe berekening voor de standaarddeviatie ontwikkeld: sample. Deze is gelijk aan de Standaarddeviatie Streekproef in Excel. De berekening Standaarddeviatie Populatie kende Easion al in de vorm van Stdev.
 • Gemiddelden in een grafiek en tabel worden nu standaard afgerond op 2 decimalen. Andere aantallen zijn via de Design Studio aan te passen.

3.69.E04 Algemeen

 • Er is een check gekomen of importbestanden wel van het type .csv (gescheiden door lijstscheidingsteken) zijn, om zo te voorkomen dat er vreemde tekens mee kunnen komen in een import, waar iedere browser weer anders op reageert.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Release Note versie 3.68″ tab_id=”1502374824761-a82dcd13-4077″][vc_column_text]

Release Note versie 3.68

Download hier de PDF van de Sprintdemo-presentatie.

3.68.E01 Logistiek

 • De administrator kan bij de Accountgegevens nu eenvoudig in een oogopslag zien hoeveel respondenten de moderator(s) heeft/hebben verbruikt per kalenderjaar.

3.68.E02 Vragenlijst

 • Een antwoord op een eerdere vraag kan nu in een vraagtekst van een andere vraag getoond worden.

3.68.E03 Rapportage

 • Functionaliteit ontwikkeld en toegevoegd waarbij variabelen die niet (meer) in een formulier zitten, maar wel in een rapport worden gehanteerd uit het rapport worden gefilterd. Hierbij “schuiven” grafieken en/of tabellen dan netjes op.
 • Berekeningen: Nieuw: “Missing value” of in SPSS termen “pair wise deletion”. Voor uitleg zie Wikipedia ???? Nieuw: “Moment”, datum waarop de laatste waarde of een specifieke waarde van de opgegeven variabele gegeven is. Uitgebreid: “Duration”, was tijd tussen eerste en laatste versie van een antwoord. Nu uitgebreid met mogelijk om tijd tussen twee waardes van het antwoord te berekenen.

3.68.E04 Algemeen

 • Advies uit de jaarlijkse externe VAPT (pentest) is gekomen om de sterkte van het wachtwoord verder te vergroten. Wachtwoord dient uit minimaal 12 alfanumerieke karakters en moet een cijfer, kleine letter, hoofdletter en één van de volgende tekens bevatten: !#%+:=?@~&()<>|
 • Deze voorwaarde geldt pas bij aanmaken van een nieuw account of wijzigen van huidige wachtwoord. Voor gebruikers die via een externe authenticatie inloggen (bv. SurfConext) heeft aanpassing geen invloed.
 • Type kalender aangepast waardoor kiezen van een jaartal als deze ver in verleden of toekomst ligt veel eenvoudiger gaat.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Release Note versie 3.67″ tab_id=”1500446669144-d6aa9dc6-1aaa”][vc_column_text]3.67.E01 Logistiek

 • Bij het aanmaken van nieuwe onderzoeken werden verwijderde vragenlijsten getoond. Dit is verbeterd.

3.67.E02 Vragenlijst

 • In een vragenlijst kunnen de labels van een antwoordoptie getoond worden via de accolade constructie {label:variabele:optie}.

3.67.E03 Rapportage

 • In het rapportage object CalcData wordt gebruik van antwoordopties (single en multiple) ondersteund.
 • In de Report Designer de optie toegevoegd om het gebruikte filter als tekst op te nemen in het rapport.
 • In de Report Designer toegevoegd dat bij aanmaken van een nieuw keuzeveld direct de waardes van de opties ingegeven kunnen worden.
 • In de Report Designer de optie toegevoegd om de naam van het rapport in stellen.

3.67.E04 Algemeen

 • Importeren van adressen in het Adresboek ondersteunt nu ook het importeren van groepsinformatie.
 • Wachtwoord vergeten link is nu maar eenmaal te gebruiken.
 • Nieuwe berekening toegevoegd: duration. Deze berekent het verschil van de eerste en laatste versie van een variabele (in seconden).

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Release Note versie 3.66″ tab_id=”1500446669239-cb2e8591-9ce3″][vc_column_text]3.66.E01 Logistiek

 • Mogelijkheid toegevoegd om een steekproef (a-select/random) te kunnen trekken van een selectie respondenten.
 • Lay-out van formuliervelden van type multiple aangepast. Hierdoor is het invulgemak sterk verbeterd. Tevens de editor van een formulierveld van type tekst aangepast.

3.66.E02 Rapportage

 • Lettertype “Code39Barcode”, waarmee barcodes gemaakt kunnen worden, toegevoegd aan de PDF rapportage.

3.66.E03 Algemeen

 • Issues die in de release 3.65 zijn doorgevoerd worden in deze release doorgezet naar productie. Release 3.65 is vanwege een upgrade van de infrastructuur bewust uitgesteld naar deze release.
 • Diverse uitbreidingen in de mogelijkheden voor de klant specifieke registratie- en aanmeldportals:
  – velden van type “choice” worden nu ook ondersteund,
  – dropdown lijst kunnen filteren op basis van een keuze uit een andere dropdown,
  – validatie op postcode toegevoegd,
  – validatie op e-mail toegevoegd.
 • Voor Easion inrichtingen met een Adresboek is aan het overzicht op basis van eerste letter achternaam een extra optie toegevoegd “#” waaronder nu alle achternamen die niet met A-Z beginnen worden weergegeven.
 • De iconen linksonder in de tabellen (grid) op scherm liepen soms door elkaar. Dit is opgelost.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Oude release notes” tab_id=”1500446904813-b6367888-85b3″][vc_column_text]

Release Note versie 3.64 (gepland op 1 maart 2017)

3.64.E01 Logistiek

 • Wijzigingen in een uitnodigings- en/of herinneringstekst worden nu ook gekopieerd bij het aanmaken van een nieuwe vragenlijst op basis van een andere.

3.64.E02 Rapportage

 • Sorteer en filter mogelijkheden bij gebruik van een tabel in de rapportage is uitgebreid.

3.64.E03 Algemeen

 • Voorbereidingen zijn getroffen voor het kunnen distribueren van de onderliggende database. De eerste distributie wordt de Easion Edu database, welke specifiek voor studenten en docenten in de nieuwe Easion 4 versie beschikbaar komt.
 • Teksten op een content page (dashboard) lopen niet meer uit het scherm. Teksten worden nu automatisch op de volgende regel getoond.
 • Voor organisaties die de module Adresboek bezitten, wordt door veranderende kleurgebruik beter zichtbaar of er in gebruikersbeheer of adresboek gewerkt wordt.
 • Bestanden met een “&” in de bestandsnaam kunnen nu zonder problemen worden gedownload uit Easion. De “&” had als effect dat bestandsnaam werd afgebroken. Door de “&” te vervangen door een “_” bij downloaden is dit opgelost.
 • Snelheidsverbeteringen doorgevoerd in het afhandelen van uitnodigings -en/of herinnerings e-mails.

7 februari 2017: Release Note versie 3.63

3.63.02 Easion

Volledig nieuwe frontend gereleased. Easion 4 Education.

3.63.03 Algemeen

 • Functie in Form Designer toegevoegd om een rapportage object op te nemen in het formulier wat ingevuld wordt. Hiermee kan directe response worden gegeven aan de invuller.
 • In de Report Designer kun je nu bij een plotlijn een eigen label definiëren.
 • Wachtwoorden worden nog veiliger geencrypt. Encryptie nu op basis van SHA-3 met een dubbele sault.
 • Standaard tekstuele opmaak voor een frequentietabel verbeterd.
 • Rapportages op scherm zijn verbeterd qua snelheid van laden. Initieel worden alle pagina’s geladen. Openen van een andere pagina gaat daardoor veel sneller.
 • Extensies (“deel na het laatste puntje”) van een e-mailadressen die meer dan 3 karakters zijn worden nu volledig ondersteund.

20 december 2016: Release Note versie 3.62

3.62.01 Scorion

Scorion specifieke aanpassingen en uitbreidingen in deze versie:

 • Voor de administrator en gebruikersbeheer rol de mogelijkheid toegevoegd om gegevens van gebruikers in een “toon detail” pop-up te tonen. Hierin tevens de mogelijkheid om de gegevens af te drukken.
 • Label van gesloten formulier of formulier-groep is nu standaard nog te wijzigen.
 • Optioneel een sluit-datum voor een Scan kunnen instellen. Scan wordt dan automatisch bij bereiken van de sluitdatum gesloten.

3.62.02 Easion

Easion specifieke aanpassingen en uitbreidingen in deze versie:

 • In deze versie zijn met name performance zaken verbeterd en zijn er veel klant specifieke wensen toegevoegd.
 • Administrator kan de data van de “onderliggende” moderators bekijken in de Datamanager.

3.62.03 Algemeen

 • De constructie om een aanklikbare link in een uitnodiging en/of herinnering e-mail te tonen is verbeterd. Kans dat de link niet correct wordt opgebouwd is vrijwel nihil geworden.
 • In de zogenaamde Grid-tabellen worden de labels in de kolommen niet meer afgebroken op maximaal 40 karakters. Hierdoor komen de volledige labels nu duidelijk in zicht voor de gebruiker en ook in de export.
 • Bij het importeren van (nieuwe) gebruikers wordt een melding gegeven als een gebruikersnaam meerdere malen in het bestand voorkomt.
 • Toegevoegd de optie om antwoordopties te tonen (cq. verbergen) op basis van een eerder ingevulde vraag of uitkomst van een berekening.
 • Functionaliteit in de Form Designer ontwikkeld om een rapportage object te kunnen tonen in het formulier wat ingevuld wordt.
 • Het aanpassen van een vraagtype wordt nu ondersteund voor:
  • tekst < 256 / decimaal / cijfers / datum naar type tekst > 256
  • decimaal / cijfers / datum naar type tekst < 256
  • cijfers naar type decimaal
  • antwoordopties single naar multiple
 • Dashboard (content page) kunnen tonen op basis van een in te stellen datum en tijd. Hiermee kan een dashboard dus terug in tijd bekeken worden.
 • CSV-export vanuit de Datamanager is uitgebreid met de optie om de data te exporteren op waardes (standaard) of labels of metanamen. Tevens extra optie toegevoegd om antwoorden op een multiple vraag in één kolom te exporteren.
 • CSV- en SPSS-export vanuit de Datamanager de optie toegevoegd om een “exportvriendelijk” bestand te genereren. Dit is een bestand waarbij HTML codes zijn verwijderd en dubbel quotes ( “ ) zijn vervangen door een enkele quote ( ‘ ).
 • CSV- en SPSS-export vanuit de Datamanager opties toegevoegd om alleen response met status bezig en/of klaar te exporteren.
 • Wachtwoord vergeten procedure verbeterd. Het verplicht in te geven e-mailadres werd hoofdlettergevoelig gecheckt. Dit is niet gewenst, e-mail is altijd hoofdletterongevoelig.

6 oktober 2016: Release Note versie 3.60 en 3.61

3.61.01 Scorion

Scorion specifieke aanpassingen en uitbreidingen in deze versie:

 • In deze versie zijn met name performance zaken verbeterd en zijn er veel klant specifieke wensen toegevoegd.

3.61.02 Easion

Easion specifieke aanpassingen en uitbreidingen in deze versie:

 • In deze versie zijn met name performance zaken verbeterd en zijn er veel klant specifieke wensen toegevoegd.

3.61.03 Algemeen

 • In de Form Designer bij een tekst kunnen aangeven dat deze in het formulier niet getoond (verborgen) moet worden. Hiermee kan tijdelijk een tekst uitgezet worden of kan tekst in een formulier als commentaar worden gehanteerd.
 • Wachtwoord vergeten procedure is uit beveiligingsoogpunt uitgebreid met het verplicht ingeven van een gebruikersnaam en controlevraag.
 • Bij wachtwoord wijzigen wordt de geldigheid en sterkte van het wachtwoord door middel van signaalkleuren weergegeven. Als het wachtwoord nog niet voldoet aan de minimale eisen dan blijft de kleur rood.
 • Optie op organisatieniveau toegevoegd om de Datamanager “persistent” te maken. Dit wil zeggen dat de geladen data binnen de Datamanager aanwezig blijft (cache bestand) en niet telkens opnieuw wordt opgebouwd. Bij de Datamanager wordt de datum en tijd getoond van de laatste cache. Gebruiker heeft optie om de Datamanager handmatig te verversen.

3.60.01 Scorion

Scorion specifieke aanpassingen en uitbreidingen in deze versie:

 • Externe deellink met beperkte geldigheid voor tonen van rapport of een dashboard.
 • In de systeemmappen nu mogelijkheid om één niveau diep ook mappen te maken.
 • Koppeling met GAIA.

3.60.02 Easion

Easion specifieke aanpassingen en uitbreidingen in deze versie:

 • De Panel moderator heeft nu de mogelijkheid om eigen groepen met panelleden samen te stellen en te beheren. De groepen zijn vervolgens beschikbaar voor de panelvragenlijsten.
 • Bij het genereren van een rapport de optie om een filter, casegroep of respondentgroep te kiezen waarover het rapport gemaakt moet worden.

3.60.03 Algemeen

 • Indien een variabele meerdere malen wordt gehanteerd in een formulier, geeft de Form Designer hiervan nu een melding bij opslaan van formulier.
 • Optie om een handtekening te zetten in een formulier toegevoegd. Handtekening wordt als afbeelding opgeslagen.
 • In de Form Designer op een variabele direct een conditie kunnen zetten of deze gevuld is.
 • Bij genereren van een PDF rapport werd in sommige situaties een grafiek niet correct op de pagina getoond. In deze versie is dit opgelost.
 • Voorbereidingen getroffen om
  • 3D grafieken te kunnen maken
  • plot-band aan te kunnen geven bij radar/lijn/kolom/staaf grafiek
  • afbeeldingen te kunnen hanteren op de X-as

Deze opties kunnen in de rapportage XML gehanteerd worden. In 3.62 zal de Report Designer de optie gaan ondersteunen.

 • Optie toegevoegd om ook afbeeldingen die binnen Scorion of Easion als variabele beschikbaar zijn, bijvoorbeeld een paasfoto, in een rapport te kunnen tonen.
 • Activiteiten log voor de administrator laat nu ook uitnodiging- en herinneringsopdrachten zien. Tevens toegevoegd of een actie via de API is uitgevoerd.
 • Winsor berekening toegevoegd.

26 juli 2016: Release Note versie 3.59

3.59.01 Scorion

Scorion specifieke aanpassingen en uitbreidingen in deze versie:

 • Het aantal MB’s qua opslagruimte is nu individueel door Parantion in te stellen voor portfolio gebruikers.
 • Mogelijkheid tot het tonen van vooringevulde data als een extra regel in de datamanager.
 • Mogelijkheid tot het openen van een formulier in een nieuw tabblad in plaats van een pop-up vanuit de takenlijst.
 • De default instellingen voor een deellink zijn aangepast naar altijd sturen inclusief pincode en standaard instelling op ‘Alleen lezen’ (was ‘Schrijven’).
 • Bij vragenlijsten met een loopsubject ook de mogelijkheid om deze exclusief jezelf te zetten of juist exclusief de feedbackgevers.
 • Systeemveld ‘einddatum’ is toegevoegd aan het overzicht bij formulieren.
 • Bij een rapport wordt nu standaard de einddatum toegevoegd aan de titel in plaats van de begindatum.

3.59.02 Easion

Easion specifieke aanpassingen en uitbreidingen in deze versie:

 • Er is een koppeling tussen Easion en Springest gerealiseerd.
 • Items kunnen worden gedeeld of worden gekopieerd tussen verschillende moderators en tussen de administrator en moderators. Gekopieerde items kunnen bewerkt worden.

3.59.03 Algemeen

 • In de Design Studio is het mogelijk om meerdere vragen bij het invoegen gelijktijdig te wijzigen (type, etc.) door gebruik van de Control toets. Dit geldt op dit moment enkel voor vragenlijsten, nog niet voor rapportages.
 • In de Design Studio is het mogelijk om meerdere vragen tegelijkertijd te bewerken qua opmaak door middel van de Control toets. Dit geldt op dit moment enkel voor vragenlijsten, nog niet voor rapportages.
 • Bij een rapportage is het nu mogelijk om – naast objecten – een complete pagina in een conditie te zetten.
 • De omschrijving van een vraag kan nu ook achter een antwoord gezet worden.
 • De kruistabel en kruisgrafiek zijn met meer opties uitgebreid. Zo is het nu ook mogelijk om gemiddelde en som te tonen, naast de al bestaande frequentie.
 • Er kunnen XML-pagina’s worden opgenomen in een vragenlijst/rapportage/dashboard, door middel van de knop ‘bestaande pagina’ in de Design Studio. Deze bestaande pagina dient eerst te worden opgeslagen onder ‘Mijn Bestanden’.
 • Het is mogelijk om in een grafiek op 1 as meerdere items te tonen, door middel van het instellen van een serielengte.
 • Naast de huidige anchor knop (welke ingevulde antwoorden valideert), is er een anchor knop beschikbaar welke geen validatie check uitvoert op verplichte vragen.

5 juli 2016: Storing door verkeerde versie in datacenter van hosting provider Oxilion.

Iedereen kan fouten maken, maar deze was zeer slecht wat betreft de timing. Op een van de drukste dagen besluit onze hostingprovider Oxilion een van onze ‘nodes’ te gaan updaten. Normaal mag dat alleen op rustige uren, maar dat was iemand even vergeten. Vervolgens bleek er een verkeerde softwareversie te zijn geïnstalleerd.

Afijn u raadt het al: de Parantion diensten EasionSurvey en Scorion ‘lagen plat’. We bieden onze welgemeende excuses aan, aan iedereen die er last van heeft gehad. We hebben vanochtend met directie van Oxilion over het incident gesproken en ze hebben aangegeven dat ze het eveneens zeer betreuren. We hebben nieuwe afspraken gemaakt over update procedures en ze hebben ons verzekerd de configuraties met nog meer zorg te onderhouden.

Sommige mensen konden gewoon inloggen, terwijl anderen uit de applicatie werden ‘gegooid’. De data is in ieder geval veilig en betrouwbaar opgeslagen en zijn er zeker geen gegevens verloren gegaan of verkeerd opgeslagen.

Voor vragen kunt u ons uiteraard altijd bellen of mailen.

3 juni 2016: Release Note versie 3.58 (en nieuwe handleiding EasionSurvey!)

 3.58.01 Scorion

Scorion specifieke aanpassingen en uitbreidingen in deze versie:

 • Velden van gebruikers kunnen nu zichtbaar gemaakt worden in de Datamanager of in de modules van de gebruiker.
 • De lijsten met groepen in Gebruikersbeheer is nu oplopend alfabetisch (A->Z) gesorteerd.
 • In de module FormulierGroep (“Boekjes”) is het middelste niveau weggelaten.
 • Koppeling gerealiseerd met GAIA.
 • Koppeling gerealiseerd met ParnasSys.
 • Functionaliteit gerealiseerd om bepaalde workflow/afhankelijkheden tussen formulieren in een FormulierGroep te kunnen definiëren.
 • Bij het aanmaken van een externe link naar een formulier stond de standaardinstelling voorheen op ‘invullink’ en was ‘alleen lezen’ optioneel in te stellen. Dit is omgedraaid: een nieuwe link is standaard ‘alleen lezen’ en kan evt. gewijzigd worden in ‘invullink’.
 • Per formulier bestaat nu al de mogelijkheid in te stellen of gebruikers een beoordeling kunnen sturen naar alle beoordelaars of naar beoordelaars uit een specifieke groep. Er is nu ook de mogelijkheid om alleen beoordelaars kiesbaar te maken die in de groepenstructuur een niveau hoger staan dan de gebruiker zelf. De lijst met uit te nodigen beoordelaars bestaat dan dus uit alle mensen met de rol beoordelaar die hiërarchisch boven de gebruiker staan.

3.58.02 Easion

Easion specifieke aanpassingen en uitbreidingen in deze versie:

 • Voor een Survey moderator kan de geldigheid van het account worden ingesteld door de administrator.
 • Voor een Survey moderator kan het (maximum) aantal onderzoeken worden ingesteld door de administrator.
 • Laden van de “voortgangsgrafiek” neemt relatief veel tijd in. Deze kan nu op organisatie niveau uitgezet worden, waardoor het openen van de module “Mijn Onderzoeken” wordt versnelt.

 3.58.03 Algemeen

 • Bij het invoegen van meerdere nieuwe vragen in de Form Designer wordt in het tussenscherm de mogelijkheid gegeven om nog nieuwe keuzevelden te definiëren.
 • Bij het verwijderen van een Item (uit de Itembank) wordt gecontroleerd of deze nog gehanteerd wordt in één of meer rapporten. Indien dit het geval is komt er een melding aan de gebruiker.
 • De Report Designer ondersteunt het gebruik van BMP afbeeldingen in tekst objecten.
 • Het opmerkingen veld bij het aanmaken/versturen van een deellink is niet meer verplicht om in te vullen.
 • De kolom titels voor tabellen in de rapportage kunnen nu in de Report Designer ingesteld worden.
 • In de rapportage kunnen bij score-tabellen nu ook bij kolom en/of rij een ongewogen gemiddelde getoond worden.
 • In de rapportage is het nu ook mogelijk om een watermerk te hanteren bij uitvoer naar PDF of HTML.
 • De berekeningsmodule kan nu een datum als resultaat teruggeven. Formaat is JJJJ-MM-DD UU:MM:SS.
 • Bij de taalinstelling is de optie “-“ verwijderd. Deze optie had geen functionele werking.
 • Condities die gebruikt worden in rapportages kunnen nu op basis van zowel items (inclusief berekeningen) als op basis van velden.

22 mei 2016: Gepland onderhoud door onze serviceprovider aan routers. Geen verwachte ‘downtime’.

(geplaatst op 12 mei 2016)

Op zondag 22 mei 2016 vindt onderhoud plaats aan de internetrouters van ons netwerk. Tijdens de werkzaamheden verwachten we geen downtime, maar is het risico daarop wel aanwezig. Daarom leggen we je in deze mail uit wat de werkzaamheden zijn.

Onze netwerkleverancier heeft nieuwe routers aangeschaft die de huidige routers vervangen. Deze apparaten zorgen ervoor dat het internet wordt verbonden met jouw website, server of omgeving en zijn dus essentieel in de dienstverlening. De nieuwe routers zijn reeds geconfigureerd en als laatste stap in het proces moeten ze de routering van de huidige routers overnemen.

Het onderhoud vindt plaats op zondag 22 mei 2016 tussen 23:00 en 00:00 uur. Tijdens het onderhoud worden eerst de twee nieuwe routers toegevoegd. Hierna worden de twee oude routers uit productie genomen. Het internetverkeer wordt tijdens dit proces omgeleid en zal een andere weg gaan volgen.

Zoals gezegd verwachten we geen downtime tijdens de werkzaamheden, omdat de internetverbinding niet wordt onderbroken. Toch is er altijd een risico verbonden aan het vervangen van internetrouters, aangezien deze essentieel zijn in de dienst die we jou leveren. Daarom houden we je tijdens het onderhoud op de hoogte via deze pagina: oxilion-noc.nl.

Release: 6 april 2016: Releasenote versie 3.57

(geplaatst op 5 april 2016)

Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe of aangepaste functies in Scorion en Easion Survey.

Easion Survey

 • Dashboard functionaliteit om samenstelling (steekproef) van Panel groepen in grafieken en/of tabellen eenvoudig en snel te tonen.
 • Bij tabellen in de rapportage voor kolommen en rijen een gewogen gemiddelde kunnen toevoegen.
 • Tekst editor toegevoegd voor de moderator om eenvoudig tekstbestanden (*.css, *.less, *.txt) aan te passen.
 • Instelling bij een onderzoek of gedetecteerde bouncers wel of niet opnieuw een uitnodiging of een herinnering moeten ontvangen.

Scorion

 • Koppeling met Parnassys gerealiseerd.
 • De administrator kan nu ook attributen exporteren.

Easion Survey en Scorion

 • In de Form Designer bij invoegen van meerdere items uit de Itembank een nieuw tussenscherm om, optioneel, de volgorde van de items in de vragenlijst direct te bepalen.
 • Ondersteuning van taalinstelling Chinees toegevoegd.
 • Definiëren en beheren van filters uitgebreid. Het limiet van maximaal 10 filters is er af, nu geen maximum meer.
 • Gebruik van filters in de rapportage uitgebreid.
 • Private cloud uitgebreid met een nieuwe log-server zodat log-gegevens van verschillende servers samen worden gevoegd in één bestand.

Release: 4 maart 2016: Releasenote versie Easion Survey 3.56

(geplaatst op 8 maart 2016)

Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe of aangepaste functies in Scorion en Easion Survey.

Easion Survey

 • Er kunnen rapportages gedraaid worden op basis van één of meerdere variabelen. Hierbij kan er gebruik worden gemaakt van zowel vragenlijstvelden als items.
 • De kruistabel en kruisgrafiek zijn uitgebreid met meer mogelijkheden. Zo kunnen ook open vragen of berekeningen gebruikt worden als kruisvariabele. Ook kunnen er meer statistieken in een kruistabel/grafiek worden toegevoegd en is er in de Report Designer nu ook sprake van een dummy-data view, waarbij ook de kruisvariabelen zichtbaar zijn.
 • Wanneer een vragenlijst nu gebruikt wordt voor een volgend onderzoek, zullen de uitnodigingstekst en herinneringstekst zoals deze bij het onderzoek waar de vragenlijst eerder gebruikt is, zijn ingesteld, worden meegenomen naar het nieuwe onderzoek.
 • Er wordt nu een melding getoond wanneer respondenten zijn toegevoegd en/of uitnodigingen zijn verstuurd.
 • Het is mogelijk om in een berekening de standaarddeviatie te gebruiken. Hiermee kan niet alleen de standaard deviatie gebruikt worden, maar kunnen ook formules als een Cohen’s D worden uitgerekend.
 • Het is als beheerder (in de panel module) nu ook mogelijk om velden te importeren, om zo snel velden aan te kunnen maken die bij panelusers horen.

Scorion

 • Indien dit voor deze organisatie is ingesteld, mag een initiator formulieren uit een boekje – die bij het invoegen van een boekje automatisch ook worden ingevoegd – nu los verwijderen. Voorheen kon dan alleen het hele boekje verwijderd worden.

Easion Survey en Scorion

 • Leestekens mogen nu ook gebruikt worden in een wachtwoord voor Easion of Scorion.
 • Het is nu mogelijk om een tekst in een vragenlijst uit te vullen, zodat deze over de volledige breedte van de pagina getoond wordt.
 • Het is mogelijk om meertalige variabelen en antwoordopties door middel van een importsjabloon te importeren. Op die manier kunt u direct bijvoorbeeld een Engelstalige vraagtekst aan de Nederlandse vraagtekst hangen.
 • In de rapportage worden nu ook afbeeldingen van het type PNG (extensie: .png) ondersteund.
 • Het is mogelijk om in Mijn Documenten nu ook bestanden van OpenOffice te uploaden, evenals bestanden met de extensie .sav (Syntax bestand SPSS) en .mp4 (Mediabestanden).
 • Bij een taart-grafiek kan nu het label van de vraag worden toegevoegd. Voorheen moest dit m.b.v. het aparte object ‘Label’.
 • In een frequentie grafiek kunnen nu ook de uitkomsten van een berekening getoond worden, zodat er bijvoorbeeld een frequentie grafiek getoond kan worden met een geadviseerd eindcijfer.
 • Het is mogelijk om waarden of percentages in een staaf- of taartgrafiek te tonen. Ook zijn de mogelijkheden m.b.t. het tonen van labels en selecties uitgebreid.
 • Beveiligde koppeling met iDoc, het kwaliteitssysteem van Infoland dat veel wordt gebruikt in ziekenhuizen of zorginstellingen, zodat veranderingen in richtlijnen ook worden meegenomen in het Scorion kwaliteitspaspoort.
 • Beveiligde koppeling met  het leerling administratie systeem, ParnasSys van Topicus zodat voor groeidocumenten (groeidocument.nl) de leerlingen kunnen worden overgehaald, wat heel veel werk scheelt.

Onderhoudsbericht: 10 maart 2016 geen impact

(geplaatst 6 maart 2016)

Op donderdag 10 maart 2016 wordt er tijdens het standaard onderhoudsvenster (05:00 – 07:00) onderhoud uitgevoerd aan SURFconext. SURFconext Teams en de groepen API worden geüpdatet. Dit leidt niet tot onderbreking van de dienstverlening.

 • Geplande werkzaamheden: Aanvang: donderdag 10-03-2016, 5:00 uur Eind: donderdag 10-03-2016, 7:00 uur
 • Bug fixes SURFconext Teams en het toevoegen van nieuwe functionaliteit aan de groepen API (VOOT).
 • Beschikbaarheid van services tijdens het onderhoud: Geen verstoring SURFconext SAML login, SURFconext groepen API, SURFconext Teams
 • Impact: Deze update heeft geen invloed op de op SURFconext aangesloten SAML IdP’s en SAML SP’s.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][/dfd_accordion][dfd_spacer screen_wide_spacer_size=”40″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″][/vc_column][/vc_row]