Release notes EasionX

Wat is er allemaal veranderd in Easion?

Iedere drie weken is er een update van Scorion, Easion en Groeidocument. Hieronder zie je wanneer de release notes gepubliceerd worden. Livegang volgt in de weken erna, die datum wordt bij de release notes gezet. Klik hier om het publicatie schema van de releases te zien

Release Notes: versie 1.32

Release datum: Uiterlijk beschikbaar 25 maart 2022

Vraag en antwoordopties in hetzelfde blok in berekeningen 

Met deze versie van Easion zijn bij het maken van berekeningen de vragen en antwoorden in hetzelfde blok te vinden via de volgende uitklapoptie: 

Wanneer er op het uitklapicoon wordt geklikt, kan het gewenste antwoord worden gekozen: 

Op die manier hoeven vragen en antwoorden in berekeningen niet langer uit twee verschillende blokken te bestaan. 

Release Notes: versie 1.31

Release datum: Uiterlijk beschikbaar 11 februari 2022

Accountinformatie gewijzigd

Het wijzigen van de accountinformatie gebeurt vanaf deze versie vanuit één pop-up; zowel de profielfoto als de overige informatie zijn vanuit één centrale pop-up aan te passen. Eigen geüploade afbeeldingen kunnen worden gekozen als profielfoto.

Berekeningen

Het is vanaf deze versie niet meer mogelijk om berekeningen toe te voegen binnen een berekening; alleen (achtergrond)variabelen worden ondersteund.

Release Notes: versie 1.30

Releasedatum: Uiterlijk beschikbaar 31 december 2021

Waarschuwing bij fout(en) in vragenlijst

Wanneer in de Designer een vragenlijst wordt opgeslagen waarin een fout zit, dan krijgt de gebruiker een pop-up getoond waarin de betreffende fout wordt toegelicht. Globaal worden de volgende fouten herkend:

  • Ontbreken van metanamen (unieke vraagcodes waaraan het systeem een vraag herkend)
  • Condities die gebaseerd zijn op basis van elementen die niet meer bestaan
  • Berekeningen die gebaseerd zijn op basis van elementen die niet meer bestaan

Uitlijning van matrixvragen verbeterd De uitlijning van de bolletjes ten opzichte van de antwoorden is nauwkeuriger op elkaar afgestemd waardoor deze in meer situaties beter op elkaar aansluit:

Release notes: versie 1.29

Releasedatum: Uiterlijk beschikbaar 10 december 2021

Berekening met multiple antwoorden

Een berekening die antwoorden vergelijkt tussen twee (of meer) gesloten vragen waarbij meerdere antwoorden mogelijk zijn, functioneert vanaf deze sprint weer volledig. Er kan gerekend worden met zowel metanamen als waardes van multiple antwoordopties.

Zowel vragen als antwoorden opgeven bij aanmaken nieuwe matrix

Bij het aanmaken van een nieuwe matrix is het niet meer mogelijk om de antwoordopties leeg te laten; de knop ‘toevoegen’ wordt pas beschikbaar vanaf het moment dat één of meerdere antwoordopties gevuld zijn.

Release notes: versie 1.28

Releasedatum: Uiterlijk beschikbaar 19 november 2021

Bestandsbeheer uitgebreid met prullenbak 

Wanneer bestanden verwijderd worden in het ‘Bestandsbeheer’, dan komen deze vanaf nu eerst terecht in de prullenbak. Vanuit de prullenbak kunnen bestanden worden teruggezet in de oorspronkelijke map, of permanent worden verwijderd.  

Release notes: versie 1.27

Releasedatum: Uiterlijk beschikbaar 17 september 2021

Doorklikken naar pagina’s in de itembank werkt niet als je ook zoekt

Als je in de itembank filter op basis van het zoekvenster je resultaat bestaat uit meerdere pagina’s, dan doen de vorige/volgende knoppen het niet meer. Dit is opgelost. Er kan gezocht worden en door de resultaten per pagina geklikt worden. Het aantal resultaten per pagina kan worden veranderd, en er kan gewisseld worden naar de tab ‘keuzevelden’ en weer terug. Ook kan tussendoor het zoekresultaat aangepast worden.

Release notes: versie 1.26

Releasedatum: Uiterlijk beschikbaar 27 augustus 2021

Weergeven dat vraag deel is van een berekening in bijlage PDF vragenlijst

De bijlage-functionaliteit van de review modus is (naast een aantal visuele verbeteringen) uitgebreid met het tonen van berekeningen.

In Designer kunnen bestaande antwoord-opties in matrix nog aangepast worden

In de Designer wordt geen mogelijkheid geboden om antwoordopties van bestaande vragen aan te passen; dit kan alleen via de Itembank. Vanaf nu geldt dit ook voor vragen in een matrix.

Release notes: versie 1.25

Releasedatum: Uiterlijk beschikbaar 6 augustus 2021

EAS-1962 Verdiepingsvraag heeft pijltje, waarde wordt niet opgeslagen 

Wanneer in een verdiepingsvraag een getalvraag werd gebruikt, had deze ook pijltjes om naar antwoorden te navigeren. Deze werkten niet stabiel en konden ook naar negatieve waarden verwijzen, daarom zijn ze volledig verwijderd. 

EAS-1960 Matrix op mobiel gebruikt de verkeerde Optie labels 

Wanneer in een matrix de antwoordopties van positie zijn gewijzigd, toonden ze op mobiele telefoons nog in de oorspronkelijke volgorde. Dit is aangepast. 

Release notes: versie 1.24

Releasedatum: Uiterlijk beschikbaar 25 juni 2021

COM-1101 Wijziging itembank bij invoegen bestaand item via designer. 

Het invoegen van bestaande vragen vanuit de designer ziet er nu anders uit. De itembank die je dan ziet is qua opbouw vanaf nu gelijk aan de reguliere itembank. 

Release notes: versie 1.23

Releasedatum: Uiterlijk beschikbaar 4 juni 2021

EAS1787 Berekening kunnen aanmaken en wijzigen met syntax-code  

Het is nu mogelijk om een berekening aan te maken en te wijzigen met een syntax-code. Berekeningen kunnen nu worden voorbereid en makkelijk gekopieerd en geplakt worden. Deze functionaliteit is in ontwikkeling en wordt verder ontwikkeld in de komende sprint. 

EAS-1877 Aantal resterende pogingen wordt vermeld bij een onjuist wachtwoord 

Bij een vragenlijst kan ingesteld worden dat deze alleen te openen is met behulp van een wachtwoord. Wanneer er door een respondent een foutief wachtwoord wordt ingevuld, dan verschijnt er een melding waarin wordt aangegeven hoeveel pogingen er nog over zijn. 

EAS-1891 Aantal pogingen voor invoeren juiste wachtwoord opgehoogd naar vijf 

Bij een vragenlijst kan ingesteld worden dat deze alleen te openen is met behulp van een wachtwoord. Met deze wijziging hebben respondenten nu vijf in plaats van drie pogingen om deze correct in te voeren. 

EAS-1892 Wachtwoord niet meer te wijzigen na afronden vragenlijst 

Het is mogelijk om bij een vragenlijst in te stellen dat deze alleen te openen is met behulp van een wachtwoord. Wanneer een respondent de vragenlijst volledig heeft ingevuld, dan kan de vragenlijst bekeken worden in read-only modus. In deze modus is het niet meer mogelijk om het wachtwoord opnieuw in te stellen.