Release notes EasionX

Wat is er allemaal veranderd in Easion?

Iedere drie weken is er een update van Scorion, Easion en Groeidocument. Hieronder zie je wanneer de release notes gepubliceerd worden. Livegang volgt in de weken erna, die datum wordt bij de release notes gezet. Klik hier om het publicatie schema van de releases te zien

Release Notes: versie 1.67

Diverse bugfixes
In deze versie zijn enkele bugs opgepakt, verder zijn er geen noemenswaardige nieuwe functionaliteiten beschikbaar gekomen.

Release Notes: versie 1.61

Release datum: Uiterlijk beschikbaar 1 november

Conditie

Wanneer op basis van een datumvraag een vervolgvraag wel/niet getoond dient te worden, is het vanaf deze versie mogelijk om twee nieuwe voorwaarden te kiezen, namelijk: Groter dan en Minder dan:

Release Notes: versie 1.60

Release datum: Uiterlijk beschikbaar 9 augustus

Versiegeschiedenis uitgebreid met itemwijzigingen

De versiegeschiedenis van een vragenlijst is uitgebreid met het bijhouden van itemwijzigingen. Zodra een item wordt aangepast in de vragenlijst of itembank, dan wordt dit op de volgende manier zichtbaar:  

Na het klikken op Toon details zal de itemnaam worden getoond:

Release Notes: versie 1.59

Release datum: Uiterlijk beschikbaar 28 juli

Versiegeschiedenis uitgebreid met berekeningen

De versiegeschiedenis van een vragenlijst registreert voortaan het aanmaken of verwijderen van een berekening en het wijzigen van de syntax. De wijzigingen zijn zichtbaar zodra de specifieke versie waarin een dergelijke actie is uitgevoerd wordt opengeklapt:

Na het klikken op Berekeningen zal de berekeningsnaam worden getoond, evenals de syntax en de actie die uitgevoerd is:

Release Notes: versie 1.57

Release datum: Uiterlijk beschikbaar 7 juni

Diverse bugfixes
In deze versie zijn enkele bugs gefixed, verder zijn er geen noemenswaardige nieuwe functionaliteiten beschikbaar gekomen.

Release Notes: versie 1.56

Release datum: Uiterlijk beschikbaar 24 mei

YouTube-video invoegen

Vanaf deze versie is het naast invoegen van afbeeldingen, mogelijk om YouTube-video’s in te voegen. Voeg hiervoor een element van het type Media in:

Selecteer de optie Video:

En voer tot slot de URL naar de YouTube-video in:

Berekeningen met tijdvragen uitgebreid
In een vorige versie (1.53) is de Tijdfunctie toegevoegd waarmee verschillende tijdvragen eenvoudig met elkaar vergeleken kunnen worden. Vanaf deze versie is de Tijdfunctie verder uitgebreid; voortaan kunnen naast uren ook minuten worden berekend waardoor het verschil in tijd nauwkeuriger in beeld kan worden gebracht:

Release Notes: versie 1.55

Release datum: Uiterlijk beschikbaar 18 mei

Diverse bugfixes
In deze versie zijn enkele bugs gefixed, verder zijn er geen noemenswaardige nieuwe functionaliteiten beschikbaar gekomen.

Release Notes: versie 1.54

Release datum: Uiterlijk beschikbaar 5 april

Diverse bugfixes
In deze versie zijn enkele bugs gefixed, verder zijn er geen noemenswaardige nieuwe functionaliteiten beschikbaar gekomen.

Release Notes: versie 1.53

Release datum: Uiterlijk beschikbaar 15 maart

Berekeningen met tijdvragen
Een nieuwe functie is toegevoegd aan de berekeningenopties, namelijk de Tijdfunctie:

Met de tijdfunctie kunnen eenvoudig berekeningen worden gemaakt om verschillende tijdvragen met elkaar te kunnen vergelijken. Zo wordt in het onderstaande voorbeeld berekend of een respondent minimaal 8 uur slaap gehaald heeft:

NB De tijdfunctie rekent alleen met hele uren.

Meerdere antwoordopties selecteren voor één conditie

Voorheen kon bij het instellen van een conditie maximaal één optie geselecteerd worden. Het is vanaf nu mogelijk om meerdere opties te selecteren bij een vraag waar meerdere antwoordopties mogelijk zijn.

Bijvoorbeeld: een vervolgvraag moet worden getoond wanneer een respondent contact heeft gehad met de Support-afdeling, het maakt niet uit via welke manier er contact is geweest. Wanneer de respondent geen contact heeft gehad, hoeft de vervolgvraag niet gesteld te worden. Bij het instellen van de conditie op de vervolgvraag, kunnen meerdere opties geselecteerd worden als voorwaarde:

Wanneer zoals hierboven wordt gekozen voor Bevat, dan geldt de conditie wanneer de respondent de vraag met minimaal één van de drie opties beantwoordt. In het geval dat de gegeven antwoorden exact gelijk moeten zijn (de respondent heeft zowel via de e-mail, een ticket én telefonisch contact gehad), dan dient gekozen te worden voor de optie Gelijk aan:

Release Notes: versie 1.48

Release datum: Uiterlijk beschikbaar 22 februari

Diverse bugfixes
In deze versie zijn enkele bugs gefixed, verder zijn er geen noemenswaardige nieuwe functionaliteiten beschikbaar gekomen.

Release Notes: versie 1.47

Matrix aanpassen en uitbreiden
Vanaf deze versie is het mogelijk om een al bestaande matrix uit te breiden met vragen uit de itembank. Klik hiervoor op de plus-knop. Vervolgens kunnen vragen met dezelfde antwoordopties worden toegevoegd.

Naast het toevoegen van vragen is het vanaf nu ook mogelijk om de volgorde van vragen te wijzigen. Klik hiervoor op het sleep-icoon bij de betreffende vraag en verplaats deze naar de plek van keuze.

Release Notes: versie 1.46

Update bestaande antwoordopties selecteren
In de Designer kan bij het aanmaken van een nieuwe meerkeuzevraag de optie Bestaande antwoordopties gekozen worden:

Hiermee kunnen eerder aangemaakte antwoordopties gekozen worden uit een pop-up. Deze pop-up heeft een update gekregen, waardoor de inhoud overzichtelijker toont en daarmee eenvoudiger in gebruik is:

Release Notes: versie 1.45

Release datum: Uiterlijk beschikbaar 29 november

Automatische selectie bij aanmaken melding
Bij een vraag kan een melding worden toegevoegd die vervolgens aan de respondent getoond wordt op basis van specifieke antwoorden. Vanaf deze versie wordt bij het aanmaken van een dergelijke melding de betreffende vraag automatisch geselecteerd, zodat deze niet langer handmatig hoeft te worden opgezocht:

Release Notes: versie 1.44

Release datum: Uiterlijk beschikbaar 11 november

Berekeningsmodule uitgebreid
Met een berekening kan de manier waarop een respondent een vragenlijst doorloopt worden beïnvloed. Zo kan ingesteld worden dat aan bepaalde voorwaarden moet worden voldaan (zoals specifieke antwoorden op een set vragen). Afhankelijk van deze voorwaarden kunnen bepaalde onderdelen in een vragenlijst wel of niet worden getoond.

Vanaf deze versie zijn de berekeningen uitgebreid met de opties Ingevuld en Niet ingevuld:

Release Notes: versie 1.41

Release datum: Uiterlijk beschikbaar 8 september 2022

Tijdvraag aanmaken in itembank
Vragen van het type ‘Tijd’ kunnen voortaan zowel vanuit de designer als vanuit de itembank worden aangemaakt:

Release Notes: versie 1.35

Release datum: Uiterlijk beschikbaar 11 mei 2022

Vraagtype bij bestaande niet meer te wijzigen

Het vraagtype van een vraag is een essentieel onderdeel om verzamelde data correct te kunnen opslaan. Het is vanaf deze versie niet meer mogelijk om het vraagtype achteraf te wijzigen. Dit is om te voorkomen dat data per abuis verloren zou kunnen gaan bij het wijzigen van het vraagtype. In plaats daarvan kan een nieuwe vraag van het gewenste vraagtype worden aangemaakt.

Release Notes: versie 1.34.2

Release datum: Uiterlijk beschikbaar 20 april 2022

Meerdere bestanden tegelijk downloaden

Naast de mogelijkheid om meerdere bestanden tegelijk te uploaden, is het vanaf de volgende versie eveneens mogelijk om meerdere bestanden tegelijk te downloaden:

Release Notes: versie 1.32

Release datum: Uiterlijk beschikbaar 25 maart 2022

Vraag en antwoordopties in hetzelfde blok in berekeningen 

Met deze versie van Easion zijn bij het maken van berekeningen de vragen en antwoorden in hetzelfde blok te vinden via de volgende uitklapoptie: 

Wanneer er op het uitklapicoon wordt geklikt, kan het gewenste antwoord worden gekozen: 

Op die manier hoeven vragen en antwoorden in berekeningen niet langer uit twee verschillende blokken te bestaan. 

Release Notes: versie 1.31

Release datum: Uiterlijk beschikbaar 30 maart 2022

Vergelijken van meerkeuzevragen in berekeningen

Deze nieuwe versie van Easion bevat een uitbreiding in de berekeningenmodule waarmee het eenvoudiger wordt om meerkeuze vragen met elkaar te kunnen vergelijken.

Om twee meerkeuzevragen met elkaar te kunnen vergelijken dienen twee ‘input’-blokken te worden ingevoegd. Wanneer aan deze blokken vervolgens een ‘vergelijking’-blok wordt gekoppeld, verschijnen de volgende opties:

Met behulp van deze vier opties kan eenvoudig worden berekend of alle gegeven antwoorden op beide vragen gelijk zijn, of geen enkel antwoord op beide vragen gelijk is, of minimaal x aantal antwoorden gelijk is of tot slot maximaal x aantal antwoorden gelijk is.  

Hieronder volgt een voorbeeld waarbij een berekening controleert of een respondent tegenstrijdige antwoorden geeft over de groep waar deze inzit:

De berekening controleert of de antwoorden op beide vragen geen zelfde opties bevatten.

Release Notes: versie 1.30

Release datum: Uiterlijk beschikbaar 4 maart 2022

Vraag en antwoordopties in hetzelfde blok in berekeningen

Met deze versie van Easion zijn bij het maken van berekeningen de vragen en antwoorden in hetzelfde blok te vinden via de volgende uitklapoptie:

Wanneer er op het uitklapicoon wordt geklikt, kan het gewenste antwoord worden gekozen:

Op die manier hoeven vragen en antwoorden in berekeningen niet langer uit twee verschillende blokken te bestaan.

Release Notes: versie 1.29

Release datum: Uiterlijk beschikbaar 11 februari 2022

Accountinformatie gewijzigd

Het wijzigen van de accountinformatie gebeurt vanaf deze versie vanuit één pop-up; zowel de profielfoto als de overige informatie zijn vanuit één centrale pop-up aan te passen. Eigen geüploade afbeeldingen kunnen worden gekozen als profielfoto.

Berekeningen

Het is vanaf deze versie niet meer mogelijk om berekeningen toe te voegen binnen een berekening; alleen (achtergrond)variabelen worden ondersteund.

Release Notes: versie 1.30

Releasedatum: Uiterlijk beschikbaar 31 december 2021

Waarschuwing bij fout(en) in vragenlijst

Wanneer in de Designer een vragenlijst wordt opgeslagen waarin een fout zit, dan krijgt de gebruiker een pop-up getoond waarin de betreffende fout wordt toegelicht. Globaal worden de volgende fouten herkend:

  • Ontbreken van metanamen (unieke vraagcodes waaraan het systeem een vraag herkend)
  • Condities die gebaseerd zijn op basis van elementen die niet meer bestaan
  • Berekeningen die gebaseerd zijn op basis van elementen die niet meer bestaan

Uitlijning van matrixvragen verbeterd De uitlijning van de bolletjes ten opzichte van de antwoorden is nauwkeuriger op elkaar afgestemd waardoor deze in meer situaties beter op elkaar aansluit:

Release notes: versie 1.29

Releasedatum: Uiterlijk beschikbaar 10 december 2021

Berekening met multiple antwoorden

Een berekening die antwoorden vergelijkt tussen twee (of meer) gesloten vragen waarbij meerdere antwoorden mogelijk zijn, functioneert vanaf deze sprint weer volledig. Er kan gerekend worden met zowel metanamen als waardes van multiple antwoordopties.

Zowel vragen als antwoorden opgeven bij aanmaken nieuwe matrix

Bij het aanmaken van een nieuwe matrix is het niet meer mogelijk om de antwoordopties leeg te laten; de knop ‘toevoegen’ wordt pas beschikbaar vanaf het moment dat één of meerdere antwoordopties gevuld zijn.

Release notes: versie 1.28

Releasedatum: Uiterlijk beschikbaar 19 november 2021

Bestandsbeheer uitgebreid met prullenbak 

Wanneer bestanden verwijderd worden in het ‘Bestandsbeheer’, dan komen deze vanaf nu eerst terecht in de prullenbak. Vanuit de prullenbak kunnen bestanden worden teruggezet in de oorspronkelijke map, of permanent worden verwijderd.  

Release notes: versie 1.27

Releasedatum: Uiterlijk beschikbaar 17 september 2021

Doorklikken naar pagina’s in de itembank werkt niet als je ook zoekt

Als je in de itembank filter op basis van het zoekvenster je resultaat bestaat uit meerdere pagina’s, dan doen de vorige/volgende knoppen het niet meer. Dit is opgelost. Er kan gezocht worden en door de resultaten per pagina geklikt worden. Het aantal resultaten per pagina kan worden veranderd, en er kan gewisseld worden naar de tab ‘keuzevelden’ en weer terug. Ook kan tussendoor het zoekresultaat aangepast worden.

Release notes: versie 1.26

Releasedatum: Uiterlijk beschikbaar 27 augustus 2021

Weergeven dat vraag deel is van een berekening in bijlage PDF vragenlijst

De bijlage-functionaliteit van de review modus is (naast een aantal visuele verbeteringen) uitgebreid met het tonen van berekeningen.

In Designer kunnen bestaande antwoord-opties in matrix nog aangepast worden

In de Designer wordt geen mogelijkheid geboden om antwoordopties van bestaande vragen aan te passen; dit kan alleen via de Itembank. Vanaf nu geldt dit ook voor vragen in een matrix.

Release notes: versie 1.25

Releasedatum: Uiterlijk beschikbaar 6 augustus 2021

EAS-1962 Verdiepingsvraag heeft pijltje, waarde wordt niet opgeslagen 

Wanneer in een verdiepingsvraag een getalvraag werd gebruikt, had deze ook pijltjes om naar antwoorden te navigeren. Deze werkten niet stabiel en konden ook naar negatieve waarden verwijzen, daarom zijn ze volledig verwijderd. 

EAS-1960 Matrix op mobiel gebruikt de verkeerde Optie labels 

Wanneer in een matrix de antwoordopties van positie zijn gewijzigd, toonden ze op mobiele telefoons nog in de oorspronkelijke volgorde. Dit is aangepast. 

Release notes: versie 1.24

Releasedatum: Uiterlijk beschikbaar 25 juni 2021

COM-1101 Wijziging itembank bij invoegen bestaand item via designer. 

Het invoegen van bestaande vragen vanuit de designer ziet er nu anders uit. De itembank die je dan ziet is qua opbouw vanaf nu gelijk aan de reguliere itembank. 

Release notes: versie 1.23

Releasedatum: Uiterlijk beschikbaar 4 juni 2021

EAS1787 Berekening kunnen aanmaken en wijzigen met syntax-code  

Het is nu mogelijk om een berekening aan te maken en te wijzigen met een syntax-code. Berekeningen kunnen nu worden voorbereid en makkelijk gekopieerd en geplakt worden. Deze functionaliteit is in ontwikkeling en wordt verder ontwikkeld in de komende sprint. 

EAS-1877 Aantal resterende pogingen wordt vermeld bij een onjuist wachtwoord 

Bij een vragenlijst kan ingesteld worden dat deze alleen te openen is met behulp van een wachtwoord. Wanneer er door een respondent een foutief wachtwoord wordt ingevuld, dan verschijnt er een melding waarin wordt aangegeven hoeveel pogingen er nog over zijn. 

EAS-1891 Aantal pogingen voor invoeren juiste wachtwoord opgehoogd naar vijf 

Bij een vragenlijst kan ingesteld worden dat deze alleen te openen is met behulp van een wachtwoord. Met deze wijziging hebben respondenten nu vijf in plaats van drie pogingen om deze correct in te voeren. 

EAS-1892 Wachtwoord niet meer te wijzigen na afronden vragenlijst 

Het is mogelijk om bij een vragenlijst in te stellen dat deze alleen te openen is met behulp van een wachtwoord. Wanneer een respondent de vragenlijst volledig heeft ingevuld, dan kan de vragenlijst bekeken worden in read-only modus. In deze modus is het niet meer mogelijk om het wachtwoord opnieuw in te stellen.